Tiền Dịch vụ khác - Bệnh viện Hùng Vương

Tiền Dịch vụ khác - Bệnh viện Hùng Vương

Tiền Dịch vụ khác - Bệnh viện Hùng Vương

Tiền Dịch vụ khác - Bệnh viện Hùng Vương

Tiền Dịch vụ khác - Bệnh viện Hùng Vương
Tiền Dịch vụ khác - Bệnh viện Hùng Vương

Tiền Dịch vụ khác

STT TÊN DỊCH VỤ ĐVT  GIÁ
THU PHÍ 
 GIÁ BHYT   GIÁ
DỊCH VỤ 
 GIÁ
NƯỚC NGOÀI 
1 KB040 Mát xa em bé lần              20,000                      -                20,000                         20,000
2 GOI Dịch vụ gội đầu lần                      -                        -                50,000                         50,000
3 XHO Xông hơi vật lý trị liệu lần                      -                        -              120,000                       144,000
4 VC001 Chi phí chuyển phôi và nhận phôi về lần                      -                        -              717,000                       717,000
5 TN049 Phí mai táng, hoả táng (bé cân nặng ≤ 200 gam)         1,208,000                      -                        -                                  -  
6 TN050 Phí mai táng, hoả táng (bé cân nặng 200 gam - 500 gam)         1,749,000                      -                        -                                  -  
7 TN051 Phí mai táng, hoả táng (bé cân nặng trên 500 gam)         2,211,000                      -                        -                                  -  
8 SPA19 Gói massage thư giãn bé lần                      -                        -              250,000                       250,000
9 SPA20 Ngâm chân thư giãn [thân nhân bệnh nhân] lần                      -                        -              150,000                       150,000
10 KB039 Tái cấp - chỉnh sửa giấy chứng sinh lần              50,000                      -                50,000                         60,000
11 KB048 Tái cấp giấy xuất viện, giấy chứng nhận phẫu thuật lần              50,000                      -                50,000                         60,000
12 KB050 Tóm tắt bệnh án lần                      -                        -              150,000                       180,000
13 TIE005 Tiền điện thoại phút                3,000                      -                  3,000                           3,600
14 CBL Phí cấp lại biên lai viện phí lần              30,000                      -                30,000                         36,000
15 GHT Phí gia hạn trễ lưu trữ phôi > 1 tháng lần                      -                        -           2,000,000                    2,400,000
16 YOGA02 Tiền học lớp Yoga thứ bảy - chủ nhật buổi                      -                        -              120,000                       120,000
17 YOGA03 Tiền học lớp YOGA buổi                      -                        -              120,000                       120,000
18 SAO01 Sao y giấy chứng sanh lần                      -                        -                10,000                         12,000
19 KB069 Điều chỉnh thông tin hành chính lần                      -                        -                50,000                         60,000
20 KHSK Thu tiền xét nghiệm nhân viên thi biên chế lần            280,000                      -                        -                         336,000
21 DVTN Dịch vụ tin nhắn lần                      -                        -                10,000                         12,000
22 PHI03 Phí tham gia tour hành trình vượt cạn ( người nhà) lần                      -                        -                50,000                         60,000
23 TL001 Trích lục và cấp lại sổ tiêm ngừa (thời gian trích lục trước năm 2014) lần                      -                        -              200,000                       240,000
24 TL002 Trích lục và cấp lại sổ tiêm ngừa (thời gian trích lục từ 2014 trở về sau) lần                      -                        -              100,000                       120,000
25 CRCH Dịch vụ cắt rốn + chụp hình ( người nhà) lần                      -                        -              500,000                       600,000
26 PHU004 Y trang của bệnh nhân (yêu cầu thêm ngoài quy định) cái                      -                        -                15,000                         15,000
27 TN013 Tắm sơ sinh lần                      -                        -                30,000                         36,000
28 TAH003 Thay drap giường bệnh (yêu cầu thêm ngoài quy định) tấm                      -                        -                15,000                         15,000
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác