Tiền Phẫu thuật

Tiền Phẫu thuật

Tiền Phẫu thuật

Tiền Phẫu thuật

Tiền Phẫu thuật
Tiền Phẫu thuật

Tiền Phẫu thuật

STT TÊN DỊCH VỤ ĐVT  GIÁ THU PHÍ   GIÁ BHYT   GIÁ DỊCH VỤ   GIÁ NƯỚC NGOÀI
1 TP009 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần lần     3,876,000     3,876,000       3,825,000       4,590,000
2 TT011 Phẫu thuật lấy thai lần 2 lần     2,945,000     2,945,000       6,889,000       8,266,800
3 TT012 Phẫu thuật lấy thai lần 3 trở lên lần     2,945,000     2,945,000       7,233,000       8,679,600
4 TT013 Đóng hậu môn nhân tạo lần     4,293,000     4,293,000       4,105,000       4,926,000
5 TT015 Phẫu thuật Manchester lần     3,681,000     3,681,000       3,509,000       4,210,800
6 TT017 Treo tử cung vào dây chằng cùng gai lần                  -                    -         3,000,000       3,600,000
7 TT018 Treo tử cung vào mõm nhô lần     2,173,000                  -         3,000,000       3,600,000
8 PT316 Phẫu thuật nội soi khâu thủng đại tràng[hội chẩn] lần     2,561,000     2,561,000                    -         3,073,200
9 PT027 Nội soi buồng tử cung chẩn đoán lần     1,456,000     1,456,000       3,000,000       3,600,000
10 PT031 Phẫu thuật nội soi ổ bụng lấy dụng cụ tránh thai lần     5,528,000     5,528,000       5,352,000       6,422,400
11 PT032 Nang buồng trứng xuất huyết khâu cầm máu lần                  -                    -         2,000,000       2,400,000
12 PT035 Phẫu thuật bóc nang, nhân di căn âm đạo,tầng sinh môn lần     1,373,000     1,373,000       2,000,000       2,400,000
13 PT036 Phẫu thuật thai ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang lần     3,766,000     3,766,000       3,715,000       4,458,000
14 TT037 Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ lần     2,860,000     2,860,000       2,821,000       3,385,200
15 TT038 Hủy thai: cắt thai nhi trong ngôi ngang lần     2,741,000     2,741,000       2,717,000       3,260,400
16 PT038 Phẫu thuật cắt tử cung tình trạng người bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ tạng trong tiểu khung, vỡ tử cung phức tạp lần     9,564,000     9,564,000       9,453,000     11,343,600
17 PT039 Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung lần     6,111,000     6,111,000       6,028,000       7,233,600
18 PT040 Phẫu thuật tạo hình âm đạo (nội soi kết hợp đường dưới) lần     5,976,000     5,976,000       5,898,000       7,077,600
19 PT041 Phẫu thuật tạo hình tử cung (Strassman, Jones) lần     4,660,000     4,660,000       4,582,000       5,498,400
20 PT042 Phẫu thuật cắt ung thư­ buồng trứng + tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn lần     6,130,000     6,130,000       6,130,000       7,356,000
21 TT045 Mở khí quản cấp cứu lần        719,000        719,000       1,050,000       1,260,000
22 PT045 Vi phẫu thuật tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng lần     6,855,000     6,855,000       6,727,000       8,072,400
23 PT047 Nạo hạch chậu lần                  -                    -         3,000,000       3,600,000
24 PT049 Phẫu thuật điều trị tắc ruột do dính lần     3,600,000     3,600,000       3,600,000       4,320,000
25 PT050 Cắt u sau phúc mạc lần     5,712,000     5,712,000       5,629,000       6,754,800
26 PT051 Đóng rò trực tràng - âm đạo hoặc rò tiết niệu - sinh dục lần     4,113,000     4,113,000       4,062,000       4,874,400
27 PT052 Phẫu thuật chấn thương tiết niệu do tai biến phẫu thuật lần     3,600,000     3,600,000       3,600,000       4,320,000
28 TT056 Chích apxe tuyến vú (Phòng khám ) lần        219,000        219,000          450,000          540,000
29 PT057 Tái tạo tuyến vú sau cắt ung thư vú lần     3,600,000     3,600,000       4,000,000       4,800,000
30 PT058 Cắt u mạc treo có cắt ruột lần     4,670,000     4,670,000       4,614,000       5,536,800
31 PT059 Phẫu thuật lấy thai lần đầu trên bệnh nhân mắc bệnh lý nội khoa lần     4,307,000     4,307,000       6,538,000       7,845,600
32 PT061 Phẫu thuật lấy thai lần đầu nhau tiền đạo lần     4,307,000     4,307,000       6,711,000       8,053,200
33 PT062 Nối hai tử cung (Strassmann) lần     3,600,000     3,531,000       3,600,000       4,320,000
34 PT063 Mở thông vòi trứng hai bên lần     3,600,000     3,600,000       3,600,000       4,320,000
35 PT065 Phẫu thuật Lefort lần     2,783,000     2,783,000       2,751,000       3,301,200
36 PT068 Bóc nhân xơ tử cung dính khó (mời bs thường trú xác nhận) lần     3,600,000                  -         3,600,000       4,320,000
37 PT069 Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn lần     2,248,000     2,248,000       3,600,000       4,320,000
38 PT070 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng (gây mê) lần     3,725,000     3,725,000       7,030,000       8,436,000
39 PT072 Cắt u mạc treo không cắt ruột lần     4,670,000     4,670,000       4,482,000       5,378,400
40 PT073 Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa lần                  -                    -         2,500,000       3,000,000
41 PT078 Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp lần     2,844,000     2,844,000       2,812,000       3,374,400
42 PT084 Cắt cụt cổ tử cung lần     2,747,000     2,747,000       2,715,000       3,258,000
43 PT085 Phẫu thuật treo tử cung lần     2,859,000     2,859,000       3,600,000       4,320,000
44 PT086 Phẫu thuật Second Look trong ung thư buồng trứng lần     4,083,000     4,083,000       4,040,000       4,848,000
45 PT087 Khoét chóp cổ tử cung lần     2,747,000     2,747,000       2,715,000       3,258,000
46 PT088 Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn lần     1,482,000     1,482,000       3,000,000       3,600,000
47 PT089 Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú lần     2,862,000     2,862,000       2,830,000       3,396,000
48 PT090 Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa lần     2,612,000     2,612,000       2,524,000       3,028,800
49 PT091 Khâu tử cung do nạo thủng lần     2,782,000     2,782,000       2,750,000       3,300,000
50 PT092 Lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng qua đường rạch nhỏ lần     2,860,000     2,860,000       3,000,000       3,600,000
51 PT097 Phẫu thuật cắt Polip cổ tử cung lần     1,935,000     1,935,000       3,833,000       4,599,600
52 PT101 Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung lần     6,116,000     6,116,000       6,065,000       7,278,000
53 PT102 Nội soi cắt tử cung lần     5,914,000     5,914,000       5,863,000       7,035,600
54 PT103 Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ lần     5,071,000     5,071,000       9,478,000     11,373,600
55 PT104 Nội soi gỡ dính, bơm kích thích 02 vòi trứng lần     3,500,000                  -         3,500,000       4,200,000
56 PT109 Nội soi lạc nội mạc tử cung lần     3,600,000     3,600,000       3,600,000       4,320,000
57 PT113 Nội soi chích đốt nang cơ năng bình thường, xẻ buồng trứng đa nang lần                  -                    -         3,500,000       4,200,000
58 PT115 Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt Polip buồng tử cung lần     5,558,000     5,558,000       5,507,000       6,608,400
59 PT116 Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ lần     4,744,000     4,744,000       4,692,000       5,630,400
60 PT118 Nội soi buồng TC và ổ bụng chẩn đoán lần     3,000,000                  -         3,000,000       3,600,000
61 PT122 Cắt ruột thừa đơn thuần lần     2,561,000     2,561,000       2,531,000       3,037,200
62 MOK001 Làm hậu môn nhân tạo lần     2,514,000                  -         2,500,000       3,000,000
63 PT127 Phẫu thuật cắt vách ngăn âm đạo, mở thông âm đạo lần     2,660,000     2,660,000       2,628,000       3,153,600
64 PT128 Mổ xén góc tử cung do thai sừng lần     2,500,000                  -         2,500,000       3,000,000
65 THA002 Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa lần     3,342,000     3,342,000       3,312,000       3,974,400
66 PHA008 Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa lần     7,397,000     7,397,000       7,314,000       8,776,800
67 PTG001 Phẫu thuật giãn tĩnh mạch thừng tinh (Varicocele) lần                  -                    -         6,000,000       7,200,000
68 PTN001 Nối ống dẫn tinh sau phẫu thuật đình sản lần     2,173,000     2,173,000       2,500,000       3,000,000
69 PTT001 Treo mõm cắt vào mõm nhô lần     2,173,000                  -         3,000,000       3,600,000
70 DAT002 Đặt prothese cố định sàn chậu vào mõm nhô xương cụt lần     3,300,000     3,300,000       3,600,000       4,320,000
71 KHA016 Khâu vết thương lớn tầng sinh môn kèm rách cơ tròn, làm hậu môn nhân tạo lần     3,600,000     3,531,000       3,600,000       4,320,000
72 PHA010 Phẫu thuật vết thương tầng sinh môn lần     2,000,000     2,000,000       3,600,000       4,320,000
73 CAT006 Cắt u thành âm đạo lần     2,048,000     2,048,000       2,200,000       2,640,000
74 CAT007 Cắt u nang thừng tinh lần     1,200,000     1,200,000       2,000,000       2,400,000
75 MOT002 Mở thông bàng quang lần     1,200,000     1,200,000       1,600,000       1,920,000
76 PT184 Cắt bỏ âm hộ đơn thuần lần     2,747,000     2,747,000       3,000,000       3,600,000
77 NSMN Nội soi treo mõm cắt vào mõm nhô lần     3,000,000                  -         3,000,000       3,600,000
78 BQ01 Khâu bàng quang lần     1,000,000                  -         1,000,000       1,200,000
79 MKQ Mở khí quản (nhi) lần        719,000        719,000          565,000          678,000
80 PUT Cắt bỏ các tạng trong tiểu khung từ 2 tạng trở lên lần     5,000,000                  -         5,000,000       6,000,000
81 VET Phẫu thuật vét hạch ổ trong ung thư lần     3,600,000     3,600,000       4,000,000       4,800,000
82 CATU Cắt u sau phúc mạc tái phát lần     3,600,000     3,600,000       3,600,000       4,320,000
83 CTCP Cắt tử cung, phần phụ kèm vét hạch tiểu khung lần     3,600,000     3,600,000       3,600,000       4,320,000
84 CAH Cắt âm hộ + Vét hạch bẹn hai bên lần     3,726,000     3,726,000       3,675,000       4,410,000
85 SATT Phẫu thuật sa trực tràngđường bụng hoặc đường tầng sinh môn, có cắt ruột lần     3,600,000     3,600,000       3,600,000       4,320,000
86 VETH Phẫu thuật nội soi vét hạch tiểu khung lần     6,533,000     6,533,000       6,482,000       7,778,400
87 CUV Cắt u vú nhỏ lần     1,600,000        150,000       1,600,000       1,920,000
88 PTST Phẫu thuật sinh thiết chẩn đoán lần     1,600,000     1,600,000       1,800,000       2,160,000
89 NOS Nội soi thông vòi trứng lần     2,700,000     2,700,000       3,600,000       4,320,000
90 ATT01 Attest 1292 - 3 giờ ống          46,552                  -              46,552            55,862
91 CTVU Cắt tuyến vú mở rộng có vét hạch lần     3,600,000     3,600,000       4,000,000       4,800,000
92 PTSTT Phẫu thuật sa trực tràng không cắt ruột lần     3,949,000     3,949,000       3,949,000       4,738,800
93 CUTT Cắt u trực tràng ống hậu môn đường dưới lần     3,600,000     3,600,000       3,600,000       4,320,000
94 MBTD Mở bụng thăm dò lần     2,000,000                  -         2,500,000       3,000,000
95 LMTU Lấy máu tụ tầng sinh môn lần     1,600,000                  -         1,600,000       1,920,000
96 DLNT Dẫn lưu nước tiểu bàng quang lần     1,751,000     1,751,000       2,000,000       2,400,000
97 CUBT Cắt u buồng trứng kèm triệt sản lần                  -                    -         2,500,000       3,000,000
98 CRTH Cắt ruột thừa qua nội soi lần     2,564,000     2,564,000       3,600,000       4,320,000
99 PTNQ Cắt nối niệu quản lần     3,600,000                  -         3,600,000       4,320,000
100 PHA011 Phẫu thuật cắt polip buồng tử cung lần     3,668,000     3,668,000       3,616,000       4,339,200
101 CTCNS Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo có sự hỗ trợ của nội soi lần     5,910,000     5,910,000       5,855,000       7,026,000
102 BNUT Bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi di căn âm đạo lần     2,721,000     2,721,000       2,586,000       3,103,200
103 CTC01 Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường bụng lần     4,109,000     4,109,000       4,058,000       4,869,600
104 CTC02 Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường âm đạo kết hợp nội soi lần     5,550,000     5,550,000       5,499,000       6,598,800
105 CAVU Cắt vú theo phương pháp Patey + vét hạch nách lần     4,803,000     4,803,000       8,644,000     10,372,800
106 DMGH Đặt mảnh ghép tổng hợp điều trị sa tạng vùng chậu lần     6,045,000     6,045,000       5,994,000       7,192,800
107 TRSAN Hút thai + Triệt sản qua đường rạch nhỏ lần     2,860,000     2,860,000       2,821,000       3,385,200
108 PTBN Mở bụng bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi bảo tồn tử cung lần     3,406,000     3,406,000       3,369,000       4,042,800
109 PTTĐM Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ khoa lần     4,867,000     4,867,000       4,834,000       5,800,800
110 PTCL Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai lần     4,585,000     4,585,000       4,554,000       5,464,800
111 PTBT Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung lần     4,838,000     4,838,000       4,795,000       5,754,000
112 PTLNM Phẫu thuật bóc khối lạc nội mạc tử cung ở tầng sinh môn, thành bụng lần     2,677,000     2,677,000       2,645,000       3,174,000
113 PTC AV Phẫu thuật cắt âm vật phì đại lần     2,619,000     2,619,000       2,587,000       3,104,400
114 PTCTH Phẫu thuật cắt tinh hoàn lạc chỗ lần     2,729,000     2,729,000       2,697,000       3,236,400
115 PTTSM Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn lần     3,710,000     3,710,000       3,659,000       4,390,800
116 PTCROS Phẫu thuật Crossen lần     4,012,000     4,012,000       3,961,000       4,753,200
117 PTST1 Phẫu thuật TOT điều trị són tiểu lần     5,385,000     5,385,000     12,353,000     14,823,600
118 PTVTK Phẫu thuật khối viêm dính tiểu khung lần     3,322,000     3,322,000       3,500,000       4,200,000
119 PTLTCM Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…) lần     4,202,000     4,202,000       4,159,000       4,990,800
120 PTLTHIV Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1, tiêu chảy cấp...) lần     5,929,000     5,929,000       5,860,000       7,032,000
121 PT VMC Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp lần     4,027,000     4,027,000       3,984,000       4,780,800
122 PTRCRL Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược lần     7,919,000     7,919,000       7,836,000       9,403,200
123 PTCGTC Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung lần     3,507,000     3,507,000       3,456,000       4,147,200
124 PTVHC Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu lần     6,145,000     6,145,000       6,062,000       7,274,400
125 PTNVT Phẫu thuật mở bụng tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng lần     4,750,000     4,750,000       4,699,000       5,638,800
126 PTTD Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh lý phụ khoa lần     2,782,000     2,782,000       2,782,000       3,338,400
127 PTMB Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng lần     4,289,000     4,289,000       4,238,000       5,085,600
128 PTN S Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt nhân xơ tử cung dưới niêm mạc lần     5,558,000     5,558,000       5,507,000       6,608,400
129 PTNSCTC Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu lần     7,923,000     7,923,000       7,840,000       9,408,000
130 PTNSBT Phẫu thuật nội soi cắt ung thư buồng trứng kèm cắt tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn lần     8,063,000     8,063,000       8,063,000       9,675,600
131 PTNSVS Phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh (soi buồng tử cung + nội soi ổ bụng) lần     6,023,000     6,023,000       5,972,000       7,166,400
132 PTNSLT Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng tử cung lần     5,089,000     5,089,000       4,917,000       5,900,400
133 PTNS MTX Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán + tiêm MTX tại chỗ điều trị thai ngoài tử cung lần     5,005,000     5,005,000       4,833,000       5,799,600
134 PTSSD Phẫu thuật nội soi sa sinh dục nữ lần     9,153,000     9,153,000       8,981,000     10,777,200
135 PTTBT Phẫu thuật nội soi treo buồng trứng lần     5,370,000     5,370,000       5,370,000       6,444,000
136 PTNS VPP Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng lần     6,575,000     6,575,000       6,294,000       7,552,800
137 PTAD Phẫu thuật tạo hình âm đạo do dị dạng (đường dưới) lần     3,610,000     3,610,000       3,500,000       4,200,000
138 PTTBQ Phẫu thuật treo bàng quang và trực tràng sau mổ sa sinh dục lần     4,121,000     4,121,000       4,121,000       4,945,200
139 PTWTH Phẫu thuật Wertheim (cắt tử cung tận gốc + vét hạch) lần     6,191,000     6,191,000       6,108,000       7,329,600
140 NSSA Nội soi siêu âm chẩn đoán lần     1,152,000     1,152,000       2,000,000       2,400,000
141 NSOB Nội soi ổ bụng lần        825,000        825,000       1,000,000       1,200,000
142 NMCM Nút mạch cầm máu trong sản khoa ( chưa bao gồm vật tư chuyên dụng ) lần     8,996,000     8,996,000       8,996,000     10,795,200
143 NSBTC Nội soi buồng tử cung can thiệp lần     4,394,000     4,394,000       4,285,000       5,142,000
144 CUVL Cắt u vú lành tính lần     2,862,000     2,862,000       4,886,000       5,863,200
145 PTVMSS Phẩu thuật điều trị bệnh võng mạc trẻ đẻ non (2 mắt) chưa bao gồm đầu cắt dịch kính, laser nội nhãn, dây dẫn sáng lần     1,723,000                  -         1,723,000       2,067,600
146 PTNSOB Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán các bệnh lý phụ khoa lần     4,963,000     4,963,000       4,791,000       5,749,200
147 NSBT Phẫu thuật nội soi cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên bệnh nhân có thai lần     5,071,000     5,071,000       5,020,000       6,024,000
148 UBTX Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng xoắn lần     5,071,000     5,071,000       5,020,000       6,024,000
149 NSBTTC Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng, nang cạnh vòi tử cung lần     5,071,000     5,071,000       5,020,000       6,024,000
150 NSBTTS Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng kèm triệt sản lần     5,071,000     5,071,000       5,020,000       6,024,000
151 NSBTPP Phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng và phần phụ lần     5,071,000     5,071,000       5,020,000       6,024,000
152 NSTNTC Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang lần     5,071,000     5,071,000       9,498,000     11,397,600
153 NSTNV Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung vỡ lần     5,071,000     5,071,000       5,020,000       6,024,000
154 NSTNCV Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung chưa vỡ lần     5,071,000     5,071,000       7,849,000       9,418,800
155 CTCBP Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường âm đạo lần     4,109,000     4,109,000       4,058,000       4,869,600
156 NSTDTC Phẫu thuật nội soi buồng tử cung tách dính buồng tử cung lần     5,558,000     5,558,000       5,507,000       6,608,400
157 NSBTCST Nội soi buồng tử cung + Sinh thiết buồng tử cung lần     4,394,000     4,394,000       4,285,000       5,142,000
158 NSBTCN Nội soi buồng tử cung + nạo buồng tử cung lần     4,394,000     4,394,000       4,362,000       5,234,400
159 PT123 Phẫu thuật Labhart lần     2,783,000     2,783,000       2,751,000       3,301,200
160 PTTN Lấy khối máu tụ thành nang lần     3,600,000                  -         3,600,000       4,320,000
161 UNAVU Cắt u nang vú hay u vú lành lần     1,751,000     1,751,000       2,753,000       3,303,600
162 PTUBT Cắt u nang buồng trứng thường lần                  -                    -         2,500,000       3,000,000
163 NSUX Nội soi ổ bụng cắt nhân xơ tử cung có cuống lần     3,600,000                  -         3,600,000       4,320,000
164 PT186 Nội soi ổ bụng chẩn đoán lần     1,456,000     1,456,000       2,000,000       2,400,000
165 PT187 Phẫu thuật nội soi sinh thiết u trong ổ bụng lần     1,456,000     1,456,000       3,600,000       4,320,000
166 PT188 Phẫu thuật nội soi hỗ trợ trong mổ mở lần     2,448,000     2,448,000       2,262,000       2,714,400
167 PT190 Cắt u buồng trứng + tử cung qua nội soi lần     5,914,000     5,914,000       5,742,000       6,890,400
168 PT191 Thông vòi tử cung qua nội soi lần     1,456,000     1,456,000       2,000,000       2,400,000
169 PT192 Cắt nang thừng tinh một bên lần     1,784,000     1,784,000       2,000,000       2,400,000
170 PT193 Cắt nang thừng tinh hai bên lần     2,754,000     2,754,000       2,536,000       3,043,200
171 PT194 Cắt u xơ cổ tử cung lần     1,935,000                  -         3,000,000       3,600,000
172 PT198 Phẫu thuật tổn thương mạch máu do tai biến phẫu thuật sản phụ khoa lần     2,173,000                  -         2,173,000       2,607,600
173 PT199 Phẫu thuật nội soi tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng lần     3,531,000     3,531,000       3,531,000       4,237,200
174 PT200 Phẫu thuật cắt dây chằng gỡ dính ruột lần     2,498,000     2,498,000       2,416,000       2,899,200
175 PT201 Khâu lỗ thủng, vết thương trực tràng lần     3,579,000     3,579,000       3,530,000       4,236,000
176 PT202 Cắt bỏ u mạc nối lớn lần     4,670,000     4,670,000       4,614,000       5,536,800
177 PT203 Phẫu thuật điều trị apxe tồn dư, dẫn lưu ổ bụng lần     2,832,000     2,832,000       3,600,000       4,320,000
178 PT204 Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng sinh môn phức tạp lần     4,616,000     4,616,000       4,547,000       5,456,400
179 PT205 Mổ sa bàng quang qua ngõ âm đạo (tạo hình thành trước âm đạo) lần     1,965,000     1,965,000       2,000,000       2,400,000
180 PT206 Khâu vết thương thành bụng lần     1,965,000     1,965,000       1,914,000       2,296,800
181 PT207 Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt vách ngăn tử cung lần     5,558,000     5,558,000       5,386,000       6,463,200
182 PT208 Phẫu thuật nội soi buồng tử cung lấy dị vật buồng tử cung lần     5,558,000     5,558,000       5,507,000       6,608,400
183 PT209 Phẫu thuật điều trị đứt cơ thắt hậu môn lần     1,898,000     1,898,000       1,872,000       2,246,400
184 PT210 Phẫu thuật khâu phục hồi thành bụng do toác vết mổ lần     2,612,000     2,612,000       2,586,000       3,103,200
185 PT211 Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng sinh môn đơn giản lần     2,248,000     2,248,000       2,218,000       2,661,600
186 PT212 Cắt ung thư­ buồng trứng lan rộng lần     6,130,000     6,130,000       6,047,000       7,256,400
187 PT213 Phẫu thuật mở bụng cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên bệnh nhân có thai lần     2,944,000     2,944,000       2,912,000       3,494,400
188 PT214 Cắt ung thư vú tiết kiệm da - tạo hình ngay lần     2,862,000     2,862,000       2,830,000       3,396,000
189 PT215 Phẫu thuật TVT điều trị són tiêu lần     5,385,000     5,385,000     12,353,000     14,823,600
190 PT216 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn cả khối lần     3,876,000     3,876,000       3,825,000       4,590,000
191 PT217 Phẫu thuật nội soi cắt góc tử cung lần     6,116,000     6,116,000       6,065,000       7,278,000
192 PT218 Phẫu thuật nội soi bóc u lạc nội mạc tử cung lần     5,071,000     5,071,000       7,000,000       8,400,000
193 PT219 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn lần     5,914,000     5,914,000     11,619,000     13,942,800
194 PT220 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần lần     5,914,000     5,914,000       5,863,000       7,035,600
195 PT221 Phẫu thuật nội soi u buồng trứng trên bệnh nhân có thai lần     5,071,000     5,071,000       5,020,000       6,024,000
196 PT222 Khâu lỗ thủng hoặc khâu vết thương ruột non[hội chẩn] lần     3,579,000     3,579,000       3,530,000       4,236,000
197 PT223 Cắt đoạn ruột non, lập lại lưu thông[hội chẩn] lần     4,629,000     4,629,000       4,573,000       5,487,600
198 PT224 Cắt đoạn ruột non, đưa hai đầu ruột ra ngoài[hội chẩn] lần     4,629,000     4,629,000       4,573,000       5,487,600
199 PT225 Cắt đoạn ruột non, nối tận bên, đưa 1 đầu ra ngoài (Quénue)[hội chẩn] lần     4,629,000     4,629,000       4,573,000       5,487,600
200 PT226 Cắt nhiều đoạn ruột non[hội chẩn] lần     4,629,000     4,629,000       4,573,000       5,487,600
201 PT227 Nối tắt ruột non - đại tràng hoặc trực tràng[hội chẩn] lần     4,293,000     4,293,000       4,237,000       5,084,400
202 PT228 Nối tắt ruột non - ruột non[hội chẩn] lần     4,293,000     4,293,000       4,237,000       5,084,400
203 PT229 Khâu lỗ thủng đại tràng[hội chẩn] lần     3,579,000     3,579,000       3,530,000       4,236,000
204 PT230 Cắt đoạn đại tràng nối ngay[hội chẩn] lần     4,470,000     4,470,000       4,414,000       5,296,800
205 PT231 Cắt đoạn đại tràng, đưa 2 đầu đại tràng ra ngoài[hội chẩn] lần     4,470,000     4,470,000       4,414,000       5,296,800
206 PT232 Cắt đoạn đại tràng, đóng đầu dưới, đưa đầu trên ra ngoài ổ bụng kiểu Hartmann[hội chẩn] lần     4,470,000     4,470,000       4,414,000       5,296,800
207 PT233 Cắt manh tràng và đoạn cuối hồi tràng[hội chẩn] lần     4,470,000     4,470,000       4,414,000       5,296,800
208 PT234 Cắt đại tràng phải hoặc đại tràng trái nối ngay[hội chẩn] lần     4,470,000     4,470,000       4,414,000       5,296,800
209 PT235 Cắt đại tràng phải hoặc đại tràng trái, đưa 2 đầu ruột ra ngoài[hội chẩn] lần     4,470,000     4,470,000       4,414,000       5,296,800
210 PT236 Cắt đại tràng phải hoặc đại tràng trái, đóng đầu dưới, đưa đầu trên ra ngoài kiểu Hartmann[hội chẩn] lần     4,470,000     4,470,000       4,414,000       5,296,800
211 PT237 Cắt toàn bộ đại tràng, nối ngay ruột non – trực tràng[hội chẩn] lần     4,470,000     4,470,000       4,282,000       5,138,400
212 PT238 Cắt toàn bộ đại trực tràng, nối ngay ruột non - ống hậu môn[hội chẩn] lần     4,470,000     4,470,000       4,282,000       5,138,400
213 PT239 Cắt toàn bộ đại trực tràng, đưa hồi tràng ra làm hậu môn nhân tạo[hội chẩn] lần     4,470,000     4,470,000       4,282,000       5,138,400
214 PT240 Làm hậu môn nhân tạo[hội chẩn] lần     2,514,000     2,514,000       2,494,000       2,992,800
215 PT241 Cắt đoạn trực tràng nối ngay[hội chẩn] lần     4,470,000     4,470,000       4,414,000       5,296,800
216 PT242 Cắt đoạn trực tràng, đóng đầu dưới đưa đầu trên ra ngoài kiểu Hartmann[hội chẩn] lần     4,470,000     4,470,000       4,414,000       5,296,800
217 PT243 Cắt đoạn trực tràng, miệng nối đại trực tràng thấp[hội chẩn] lần     4,470,000     4,470,000       4,282,000       5,138,400
218 PT244 Cắt đoạn trực tràng, miệng nối đại tràng - ống hậu môn[hội chẩn] lần     4,470,000     4,470,000       4,282,000       5,138,400
219 PT245 Cắt đoạn trực tràng, cơ thắt trong bảo tồn cơ thắt ngoài đường tầng sinh môn[hội chẩn] lần     4,470,000     4,470,000       4,282,000       5,138,400
220 PT247 Đóng rò trực tràng – bàng quang[hội chẩn] lần     3,579,000     3,579,000       3,530,000       4,236,000
221 PT248 Phẫu thuật điều trị rò trực tràng – niệu quản[hội chẩn] lần     3,579,000     3,579,000       3,530,000       4,236,000
222 PT249 Phẫu thuật điều trị rò trực tràng – niệu đạo[hội chẩn] lần     3,579,000     3,579,000       3,530,000       4,236,000
223 PT250 Phẫu thuật điều trị rò trực tràng – tầng sinh môn[hội chẩn] lần     3,579,000     3,579,000       3,530,000       4,236,000
224 PT251 Phẫu thuật điều trị rò trực tràng – tiểu khung[hội chẩn] lần     3,579,000     3,579,000       3,414,000       4,096,800
225 PT252 Phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non + đưa ruột non ra da trên dòng[hội chẩn] lần     4,241,000     4,241,000       4,191,000       5,029,200
226 PT253 Phẫu thuật nội soi nối tắt ruột non - ruột non[hội chẩn] lần     4,241,000     4,241,000       4,191,000       5,029,200
227 PT254 Phẫu thuật nội soi cắt đoạn ruột non[hội chẩn] lần     4,241,000     4,241,000       4,191,000       5,029,200
228 PT255 Phẫu thuật nội soi cắt gần toàn bộ ruột non[hội chẩn] lần     4,241,000     4,241,000       4,072,000       4,886,400
229 PT256 Phẫu thuật nội soi cắt manh tràng[hội chẩn] lần     4,241,000     4,241,000       4,072,000       4,886,400
230 PT257 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải[hội chẩn] lần     4,241,000     4,241,000       4,072,000       4,886,400
231 PT258 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải + nạo vét hạch[hội chẩn] lần     3,316,000     3,316,000       3,130,000       3,756,000
232 PT259 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải mở rộng[hội chẩn] lần     4,241,000     4,241,000       4,191,000       5,029,200
233 PT260 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải mở + nạo vét hạch rộng[hội chẩn] lần     3,316,000     3,316,000       3,261,000       3,913,200
234 PT261 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng ngang[hội chẩn] lần     4,241,000     4,241,000       4,072,000       4,886,400
235 PT262 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng ngang + nạo vét hạch[hội chẩn] lần     3,316,000     3,316,000       3,130,000       3,756,000
236 PT263 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng trái[hội chẩn] lần     4,241,000     4,241,000       4,072,000       4,886,400
237 PT264 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng trái+ nạo vét hạch[hội chẩn] lần     3,316,000     3,316,000       3,130,000       3,756,000
238 PT265 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng chậu hông[hội chẩn] lần     4,241,000     4,241,000       4,191,000       5,029,200
239 PT266 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng chậu hông+ nạo vét hạch[hội chẩn] lần     3,316,000     3,316,000       3,261,000       3,913,200
240 PT267 Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ đại tràng[hội chẩn] lần     4,241,000     4,241,000       4,191,000       5,029,200
241 PT268 Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ đại tràng + nạo vét hạch[hội chẩn] lần     3,316,000     3,316,000       3,130,000       3,756,000
242 PT269 Phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng[hội chẩn] lần     4,241,000     4,241,000       4,072,000       4,886,400
243 PT270 Phẫu thuật nội soi nối tắt hồi tràng - đại tràng ngang[hội chẩn] lần     4,241,000     4,241,000       4,072,000       4,886,400
244 PT271 Phẫu thuật nội soi nối tắt đại tràng - đại tràng[hội chẩn] lần     4,241,000     4,241,000       4,191,000       5,029,200
245 PT272 Phẫu thuật nội soi đóng hậu môn nhân tạo[hội chẩn] lần     4,241,000     4,241,000       4,191,000       5,029,200
246 PT273 Phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại trực tràng[hội chẩn] lần     4,241,000     4,241,000       4,191,000       5,029,200
247 PT274 Phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại trực tràng+ nạo vét hạch[hội chẩn] lần     3,316,000     3,316,000       3,130,000       3,756,000
248 PT275 Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng thấp[hội chẩn] lần     4,241,000     4,241,000       4,072,000       4,886,400
249 PT276 Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng thấp+ nạo vét hạch[hội chẩn] lần     3,316,000     3,316,000       3,261,000       3,913,200
250 PT277 Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, nối đại tràng - ống hậu môn[hội chẩn] lần     4,241,000     4,241,000       4,191,000       5,029,200
251 PT278 Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, nối đại tràng - ống hậu môn+ nạo vét hạch+ nạo vét hạch[hội chẩn] lần     3,316,000     3,316,000       3,130,000       3,756,000
252 PT279 Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, ống hậu môn ngả bụng và tầng sinh môn + nạo vét hạch[hội chẩn] lần     3,316,000     3,316,000       3,261,000       3,913,200
253 PT280 Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, đóng mỏm cụt trực tràng, mở hậu môn nhân tạo+ nạo vét hạch[hội chẩn] lần     3,316,000     3,316,000       3,261,000       3,913,200
254 PT281 Phẫu thuật nội soi cắt u mạc treo ruột, không cắt ruột[hội chẩn] lần     3,680,000     3,680,000       3,634,000       4,360,800
255 PT282 Phẫu thuật nội soi cắt u mạc treo ruột + cắt đoạn ruột non[hội chẩn] lần     4,241,000     4,241,000       4,191,000       5,029,200
256 PT283 Phẫu thuật nội soi cắt nang mạc treo ruột[hội chẩn] lần     3,680,000     3,680,000       3,634,000       4,360,800
257 PT284 Phẫu thuật nội soi cắt u sau phúc mạc[hội chẩn] lần     4,316,000     4,316,000       4,261,000       5,113,200
258 PT285 Phẫu thuật nội soi cắt bỏ thận phụ[hội chẩn] lần     4,316,000     4,316,000       4,261,000       5,113,200
259 PT286 Nội soi nong niệu quản hẹp[hội chẩn] lần        917,000        917,000          904,000       1,084,800
260 PT288 Dẫn lưu bể thận tối thiểu[hội chẩn] lần     1,751,000     1,751,000       1,731,000       2,077,200
261 PT289 Tạo hình khúc nối bể thận – niệu quản (Phương pháp Foley, Anderson – Hynes[hội chẩn] lần     3,044,000     3,044,000                    -         3,652,800
262 PT290 Nối niệu quản - đài thận[hội chẩn] lần     3,044,000     3,044,000                    -         3,652,800
263 PT291 Cắt nối niệu quản[hội chẩn] lần     3,044,000     3,044,000                    -         3,652,800
264 PT292 Phẫu thuật rò niệu quản - âm đạo[hội chẩn] lần     4,415,000     4,415,000       4,359,000       5,230,800
265 PT293 Tạo hình niệu quản do phình to niệu quản[hội chẩn] lần     3,044,000     3,044,000       2,950,000       3,540,000
266 PT294 Đưa niệu quản ra da đơn thuần ± thắt ĐM chậu trong[hội chẩn] lần     2,664,000     2,664,000       2,563,000       3,075,600
267 PT295 Cắm niệu quản bàng quang[hội chẩn] lần     2,851,000     2,851,000                    -         3,421,200
268 PT296 Phẫu thuật đặt võng nâng cổ bàng quang (Sling) trong tiểu không kiểm soát khi gắng sức[hội chẩn] lần     1,965,000     1,965,000                    -         2,358,000
269 PT297 Phẫu thuật lỗ tiểu lệch thấp, tạo hình một thì[hội chẩn] lần     4,151,000     4,151,000                    -         4,981,200
270 PT298 Tháo xoắn ruột non[hội chẩn] lần     2,498,000     2,498,000  -        2,997,600
271 PT299 Tháo lồng ruột non[hội chẩn] lần     2,498,000     2,498,000  -        2,997,600
272 PT300 Cắt ruột non hình chêm[hội chẩn] lần     3,579,000     3,579,000  -        4,294,800
273 PT301 Đóng mở thông ruột non[hội chẩn] lần     3,579,000     3,579,000  -        4,294,800
274 PT302 Phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non[hội chẩn] lần     2,664,000     2,664,000  -        3,196,800
275 PT303 Phẫu thuật nội soi khâu vết thương ruột non[hội chẩn] lần     2,167,000     2,167,000  -        2,600,400
276 PT304 Phẫu thuật nội soi khâu vết thương ruột non + đưa ruột non ra da trên dòng[hội chẫn] lần     2,561,000     2,561,000  -        3,073,200
277 PT305 Phẫu thuật nội soi mở hỗng tràng ra da[hội chẩn] lần     2,697,000     2,697,000  -        3,236,400
278 PT306 Phẫu thuật nội soi mở hồi tràng ra da[hội chẩn] lần     2,697,000     2,697,000  -        3,236,400
279 PT307 Phẫu thuật nội soi mở ruột lấy dị vật[hội chẩn] lần     2,697,000     2,697,000       2,679,000       3,214,800
280 PT308 Phẫu thuật nội soi tháo lồng ruột và cố định manh tràng[hội chẩn] lần     4,276,000     4,276,000  -        5,131,200
281 PT309 Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa Meckel[hội chẩn] lần     4,241,000     4,241,000  -        5,089,200
282 PT310 Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa [hội chẩn] lần     1,965,000     1,965,000  -        2,358,000
283 PT311 Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa + rửa bụng[hội chẩn] lần     1,965,000     1,965,000  -        2,358,000
284 PT312 Phẫu thuật nội soi cắt lại mỏm ruột thừa[hội chẩn] lần     2,167,000     2,167,000  -        2,600,400
285 PT313 Phẫu thuật nội soi điều trị áp xe ruột thừa trong ổ bụng[hội chẩn] lần     2,167,000     2,167,000  -        2,600,400
286 PT314 Phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc do viêm ruột thừa[hội chẩn] lần     2,167,000                  -                      -         2,600,400
287 PT315 Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa đại tràng[hội chẩn] lần     2,561,000     2,561,000  -        3,073,200
288 PT317 Phẫu thuật nội soi khâu thủng đại tràng + hậu môn nhân tạo trên dòng[hội chẩn] lần     3,241,000     3,241,000  -        3,889,200
289 PT318 Phẫu thuật nội soi khâu vết thương đại tràng + hậu môn nhân tạo[hội chẩn] lần     3,241,000     3,241,000  -        3,889,200
290 PT319 Phẫu thuật nội soi làm hậu môn nhân tạo[hội chẩn] lần     2,167,000     2,167,000       2,061,000       2,473,200
291 PT320 Phẫu thuật nội soi khâu thủng trực tràng[hội chẩn] lần     2,561,000     2,561,000  -        3,073,200
292 PT321 Phẫu thuật nội soi khâu thủng trực tràng + hậu môn nhân tạo[hội chẩn] lần     3,241,000     3,241,000  -        3,889,200
293 PT322 Phẫu thuật nội soi khâu vết thương trực tràng[hội chẩn] lần     2,561,000     2,561,000  -        3,073,200
294 PT323 Phẫu thuật nội soi khâu vết thương trực tràng + hậu môn nhân tạo trên dòng[hội chẩn] lần     3,241,000     3,241,000  -        3,889,200
295 PT324 Phẫu thuật nội soi khâu mạc treo[hội chẩn] lần     2,167,000     2,167,000       2,061,000       2,473,200
296 PT325 Phẫu thuật nội soi khâu vết thương đại tràng[hội chẩn] lần     2,561,000     2,561,000  -        3,073,200
297 PT326 Phẫu thuật nội soi cắt góc tử cung ở bệnh nhân GEU lần     5,914,000     5,914,000       5,742,000       6,890,400
298 PT327 Phẫu thuật cắt bỏ u tuyến vú lành tính philoid lần     2,862,000     2,862,000       2,753,000       3,303,600
299 PT0010 Khâu phục hồi rách cổ tử cung , âm đạo lần     1,564,000     1,564,000       1,525,000       1,830,000
300 PTNS Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn chừa 2 buồng trứng lần                  -                    -         7,000,000       8,400,000
301 PTNS1 Phẫu thuật nội soi bóc u lạc nội mạc buồng trứng lần                  -                    -         7,000,000       8,400,000
302 PT328 Khâu vết thương âm hộ, âm đạo lần        257,000        257,000       1,500,000       1,800,000
303 MOI67 Treo cổ bàng quang điều trị đái rỉ ở nữ lần     1,965,000     1,965,000       1,914,000       2,296,800
304 MOI68 Phẫu thuật rò bàng quang-âm đạo, bàng quang-tử cung, trực tràng lần     4,415,000     4,415,000       4,359,000       5,230,800
305 MOI69 Cắt bỏ tinh hoàn lạc chỗ lần     2,321,000     2,321,000       2,301,000       2,761,200
306 MOI70 Điều trị đái rỉ ở nữ bàng đặt miếng nâng niệu đạo TOT lần     1,965,000     1,965,000       1,793,000       2,151,600
307 MOI74 Thắt tĩnh mạch tinh trên bụng lần     1,242,000     1,242,000       1,211,000       1,453,200
308 MOI75 Cắt bỏ tinh hoàn lần     2,321,000     2,321,000       2,301,000       2,761,200
309 MOI76 Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn lần     2,321,000     2,321,000       2,254,000       2,704,800
310 MOI77 Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn lần     1,242,000     1,242,000       1,211,000       1,453,200
311 MOI78 Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài lần     1,242,000     1,242,000       1,211,000       1,453,200
312 MOI79 Cắt hẹp bao quy đầu lần     1,242,000     1,242,000       1,211,000       1,453,200
313 MOI81 Gỡ dính sau mổ lại lần     2,498,000     2,498,000       2,474,000       2,968,800
314 MOI82 Cắt u mạc treo ruột lần     4,670,000     4,670,000       4,614,000       5,536,800
315 MOI92 Phẫu thuật cắt polip buồng tử cung (đường bụng, đường âm đạo) lần     3,668,000     3,668,000       3,616,000       4,339,200
316 MOI98 Phẫu thuật lấy tinh trùng [TESE] lần                  -                    -         5,000,000       6,000,000
317 MOI218 Nội soi khâu lỗ thủng bàng quang qua ổ bụng lần     1,456,000     1,456,000       1,439,000       1,726,800
318 PT329 Phẫu thuật lấy tinh trùng với kính hiển vi phóng đại [Micro-TESE] lần                  -                    -       15,000,000     18,000,000
319 PT400 Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ [Hỗ trợ 3D] lần     5,071,000     5,071,000     12,500,000     15,000,000
320 PT401 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn [Hỗ trợ 3D] lần     5,914,000     5,914,000     14,700,000     17,640,000
321 PT402 Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung chưa vỡ [Hỗ trợ 3D] lần     5,071,000     5,071,000     10,500,000     12,600,000
322 PT403 Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang [Hỗ trợ 3D] lần     5,071,000     5,071,000     12,500,000     15,000,000
323 PT330 Phẫu thuật lấy thai lần đầu (gây mê) lần     2,332,000     2,332,000       6,119,000       7,342,800
324 PT331 Phẫu thuật lấy thai lần đầu nhau bong non lần     4,307,000     4,307,000       6,711,000       8,053,200
325 PT332 Phẫu thuật lấy thai lần đầu nhau cài răng lược lần     4,307,000     4,307,000       7,057,000       8,468,400
326 PT333 Phẫu thuật lấy thai lần 2 nhau tiền đạo lần     4,307,000     4,307,000       7,120,000       8,544,000
327 PT334 Phẫu thuật lấy thai lần 2 nhau bong non lần     4,307,000     4,307,000       7,120,000       8,544,000
328 PT335 Phẫu thuật lấy thai lần 2 nhau cài răng lược lần     4,307,000     4,307,000       7,913,000       9,495,600
329 PT336 Phẫu thuật lấy thai lần 3 nhau tiền đạo lần     4,307,000     4,307,000       7,695,000       9,234,000
330 PT337 Phẫu thuật lấy thai lần 3 nhau bong non lần     4,307,000     4,307,000       7,695,000       9,234,000
331 PT338 Phẫu thuật lấy thai lần 3 nhau cài răng lược lần     4,307,000     4,307,000       8,490,000     10,188,000
332 PT339 Phẫu thuật lấy thai lần 2 trên bệnh nhân mắc bệnh lý nội khoa lần     4,307,000     4,307,000       7,002,000       8,402,400
333 PT340 Phẫu thuật lấy thai lần 3 trên bệnh nhân mắc bệnh lý nội khoa lần     4,307,000     4,307,000       7,348,000       8,817,600
334 PT341 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn (gây mê) lần     3,876,000     3,876,000       8,346,000     10,015,200
335 PT342 Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ (gây mê) lần     2,944,000     2,944,000       7,501,000       9,001,200
336 PT343 Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung (gây mê) lần     3,355,000     3,355,000       7,729,000       9,274,800
337 PT344 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng (gây mê) lần     2,944,000     2,944,000       6,960,000       8,352,000
338 PT345 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang (gây mê) lần     3,766,000     3,766,000       7,244,000       8,692,800
339 PT346 Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo (gây mê) lần     3,736,000     3,736,000       8,805,000     10,566,000
340 PT347 Phẫu thuật lấy thai lần đầu (gây tê) lần     2,332,000     2,332,000       5,974,000       7,168,800
341 PT348 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn (gây tê) lần     3,876,000     3,876,000       7,668,000       9,201,600
342 PT349 Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ (gây tê) lần     2,944,000     2,944,000       6,956,000       8,347,200
343 PT350 Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung (gây tê) lần     3,355,000     3,355,000       7,280,000       8,736,000
344 PT351 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng (gây tê) lần     2,944,000     2,944,000       6,415,000       7,698,000
345 PT352 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang (gây tê) lần     3,766,000     3,766,000       6,850,000       8,220,000
346 PT353 Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo (gây tê) lần     3,736,000     3,736,000       8,307,000       9,968,400
347 PT355 Phẫu thuật lấy tinh trùng với kính hiển vi phóng đại [Micro-TESE-Kỹ thuật cao] lần                  -                    -       19,000,000     22,800,000
348 PT356 Phẫu thuật lấy tinh trùng [TESE - Kỹ thuật cao] lần                  -                    -         9,000,000     10,800,000
349 PT357 Phẫu thuật lấy tinh trùng [TESE - Kỹ thuật cao - Ngoài giờ] lần                  -                    -       10,500,000     12,600,000
350 PT358 Phẫu thuật lấy tinh trùng với kính hiển vi phóng đại [Micro -TESE- Kỹ thuật cao-Ngoài giờ] lần                  -                    -       20,500,000     24,600,000
351 PT359 Phẫu thuật giãn tĩnh mạch thừng tinh (Varicocele) [Kỹ thuật cao] lần                  -                    -         9,000,000     10,800,000
352 PT360 Phẫu thuật giãn tĩnh mạch thừng tinh (Varicocele) [Kỹ thuật cao - Ngoài giờ] lần                  -                    -       10,500,000     12,600,000
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác