Tiền Thủ thuật - Bệnh viện Hùng Vương

Tiền Thủ thuật - Bệnh viện Hùng Vương

Tiền Thủ thuật - Bệnh viện Hùng Vương

Tiền Thủ thuật - Bệnh viện Hùng Vương

Tiền Thủ thuật - Bệnh viện Hùng Vương
Tiền Thủ thuật - Bệnh viện Hùng Vương

Tiền Thủ thuật

STT TÊN DỊCH VỤ ĐVT  GIÁ  GIÁ BHYT   GIÁ  GIÁ
THU PHÍ  DỊCH VỤ  NƯỚC NGOÀI 
1 TT251 Gói gây tê giảm đau sản khoa lần                      -                        -           2,000,000                    2,400,000
2 TSCH3 Rửa vòng nâng Pessary+ đặt lại lần                      -                        -              100,000                       120,000
3 CA001 Chấm acid Tricloracetic 80% lần              20,000                      -                20,000                         24,000
4 TCIS Tiền công làm ICSI lần                      -                        -           1,900,000                    2,280,000
5 HMXP Xin phôi ngân hàng ca                      -                        -           6,500,000                    7,800,000
6 PHI014 Sử dụng tinh trùng hiến giới thiệu lần                      -                        -           6,000,000                    7,200,000
7 PHI015 Xử lý mẫu tìm tinh trùng non [ROSI- không tính ICSI] lần                      -                        -           5,000,000                    6,000,000
8 PHI016 Tiêm tinh trùng non vào bào tương của noãn [ROSI] lần                      -                        -         18,000,000                  21,600,000
9 KT001 Đo NST ( Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng monitoring ) lần              55,000              55,000            180,000                       216,000
10 DT002 Đo huyết áp động mạch xâm lấn lần            294,000                      -              294,000                       352,800
11 SC002 Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh... lần            159,000            159,000            200,000                       240,000
12 KN002 Đặt ống thông dạ dày lần              90,100              90,100              88,700                       106,440
13 PHA004 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 13 tuần đến hết tuần 22 lần            545,000            545,000         1,000,000                    1,200,000
14 SK004 Rạch abces tuyến vú lần            450,000                      -              450,000                       540,000
15 KN004 Thở máy bằng xâm nhập lần            559,000            559,000            533,000                       639,600
16 SK005 Cắt túi thừa vú lần                      -                        -              200,000                       240,000
17 TT005 Đặt và tháo dụng cụ tử cung lần            222,000                      -              222,000                       266,400
18 TP006 Chích áp xe tuyến Bartholin [Rạch kyste tuyến Bartholin] lần            831,000            831,000         1,200,000                    1,440,000
19 SK012 Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo lần            382,000            382,000            900,000                    1,080,000
20 TP014 Phá thai bệnh lý (bệnh lý mẹ, bệnh lý thai) lần            543,000                      -              600,000                       720,000
21 TN015 Thông bàng quang lần              90,100              90,100            400,000                       480,000
22 VS016 Tiêm tinh trùng vào bào tương của noãn (ICSI) lần                      -                        -         12,000,000                  14,400,000
23 TP017 Nạo buồng tử cung chẩn đoán lần            204,000            204,000            500,000                       600,000
24 TP019 Nạo hút thai trứng lần            772,000            772,000            716,000                       859,200
25 TN021 Thụt tháo phân (Nhi) lần              78,000              78,000              78,000                         93,600
26 TN024 Rửa dạ dày sơ sinh lần            119,000            119,000            106,000                       127,200
27 KN024 Vật lý trị liệu hô hấp lần                      -                        -              220,000                       264,000
28 TN025 Hút đờmqua ống nội khí phế quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) lần              11,100              11,100              10,000                         12,000
29 KN026 Bó êm cẳng tay ngày                8,000                8,000                7,000                           8,400
30 TT020 Chọc dịch tuỷ sống lần            107,000            107,000            900,000                    1,080,000
31 TN029 Chích áp xe tuyến Bartholin lần            831,000            831,000            900,000                    1,080,000
32 KN027 Bó êm cẳng chân ngày                9,000                9,000                8,000                           9,600
33 KN028 Bó êm đùi ngày              13,000              13,000              12,000                         14,400
34 TT021 Bóc nhân xơ vú lần            984,000            984,000         1,400,000                    1,680,000
35 TT022 Tháo vòng khó lần            675,000                      -              675,000                       810,000
36 TT031 Nội xoay thai lần         1,406,000         1,406,000         1,400,000                    1,680,000
37 TT032 Chọc hút noãn lần         7,094,000                      -         12,000,000                  14,400,000
38 VS032 Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) lần         1,014,000                      -           1,500,000                    1,800,000
39 TT034 Khâu rách cùng đồ âm đạo lần         1,898,000         1,898,000         2,000,000                    2,400,000
40 KB034 Xoa bóp bấm huyệt lần              28,000                      -                61,300                         73,560
41 TT036 Triệt sản nam (bằng dao hoặc không bằng dao) lần            543,000            543,000            543,000                       651,600
42 TT039 Giảm thiểu phôi lần         2,139,000         2,139,000         2,500,000                    3,000,000
43 TT040 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp lần            479,000            479,000         1,149,000                    1,378,800
44 TT041 Thay máu sơ sinh lần            587,000            587,000         1,050,000                    1,260,000
45 VS041 Chọc hút tinh hoàn, mào tinh hoàn lấy tinh trùng [PESA] lần         2,553,000                      -           4,000,000                    4,800,000
46 TT044 Dẫn lưu cùng đồ Douglas lần            835,000            835,000            798,000                       957,600
47 TT046 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng lần         1,126,000         1,126,000         1,113,000                    1,335,600
48 TT047 Thường qui đặt nội khí quản khó lần            910,000            910,000            910,000                    1,092,000
49 TT049 Đẻ chỉ huy bằng truyền oxytocin tĩnh mạch lần            500,000                      -              500,000                       600,000
50 TP052 Cắt túi thừa âm hộ lần            200,000                      -              450,000                       540,000
51 TT055 Đặt nội khí quản cấp cứu sơ sinh + Thở máy lần            675,000            543,000            675,000                       810,000
52 TT058 Cấy - tháo thuốc tránh thai (loại nhiều nang) lần            368,000            200,000            368,000                       441,600
53 TT059 Dẫn lưu dịch màng bụng lần            137,000            137,000            450,000                       540,000
54 KOF001 KOFO"S lần            350,000                      -              350,000                       420,000
55 TT063 Rửa bàng quang lấy máu cục lần            198,000            198,000            400,000                       480,000
56 TT064 Chọc dịch màng bụng lần            137,000            137,000            400,000                       480,000
57 TT065 Chọc dò túi cùng Douglas lần            280,000            280,000            900,000                    1,080,000
58 TT066 Cấy - tháo thuốc tránh thai (loại một nang) lần            260,000            200,000            260,000                       312,000
59 TT070 Bóc nang tuyến Bartholin lần         1,274,000         1,274,000         1,237,000                    1,484,400
60 THA01 Thay băng vết thương/ mổ chiều dài ≤ 15cm (Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Trường hợp áp dụng với bệnh nhân nội trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế.) lần              57,600              57,600              60,000                         72,000
61 DIE004 Điều trị chữa ống cổ tử cung bằng tiêm Metrotexat dưới siêu âm lần            350,000                      -              350,000                       420,000
62 PT096 Khâu vòng cổ tử cung lần            549,000            549,000         2,000,000                    2,400,000
63 DAT001 Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục lần         1,367,000         1,367,000         1,354,000                    1,624,800
64 NEP001 Nẹp cổ - bàn tay lần                      -                        -              300,000                       360,000
65 CON002 Hào châm lần              65,300              65,300              81,800                         98,160
66 THU005 IVF - tiền công giai đoạn 1 lần                      -                        -           7,100,000                    8,520,000
67 ICS007 ICSI xin trứng - tiền công giai đoạn 1 lần                      -                        -         10,000,000                  12,000,000
68 PTM01 Hỗ trợ phôi nở lần                      -                        -           1,000,000                    1,200,000
69 SIN001 Sinh thiết tinh hoàn, mào tinh lần                      -                        -           3,500,000                    4,200,000
70 CHI042 Chích áp xe tầng sinh môn lần            807,000            807,000         1,600,000                    1,920,000
71 THU077 Chuyển phôi rã đông ( FET ) lần                      -                        -           6,000,000                    7,200,000
72 VS045 Chuyển phôi tươi lần                      -                        -           3,500,000                    4,200,000
73 TT0064 Bơm rửa bàng quang, bơm hóa chất lần            198,000            198,000            900,000                    1,080,000
74 TT0065 Bơm rửa đường hô hấp qua nội khí quản lần            203,000            203,000            323,000                       387,600
75 TT0066 Bóp bóng ambu, thổi ngạt sơ sinh lần            585,000            585,000            585,000                       702,000
76 TT0067 Các hình thức cứu lần                      -                        -                50,000                         60,000
77 TT0068 Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu lần            459,000            459,000            700,000                       840,000
78 TT0069 Sốc điện điều trị rung nhĩ lần            989,000            989,000            968,000                    1,161,600
79 TT0070 Chọc hút dịch màng bụng, màng phổi do quá kích buồng trứng lần            137,000            137,000            400,000                       480,000
80 TT0071 Chọc dò nước màng não tủy lần            450,000                      -              450,000                       540,000
81 TT0072 Chọc hút apxe vú lần            200,000                      -              200,000                       240,000
82 TT0073 Dẫn lưu màng phổi sơ sinh lần            596,000            596,000            583,000                       699,600
83 TT0074 Đặt ống JJ không qua huỳnh quang lần            450,000                      -              450,000                       540,000
84 TT0075 Đặt ống nội khí quản lần            568,000            568,000            564,000                       676,800
85 TT0076 Đặt ống thông tĩnh mạch rốn sơ sinh lần            653,000            653,000            640,000                       768,000
86 TT0077 Đặt ống JJ dưới huỳnh quang trong hẹp niệu quản lần         1,050,000                      -           1,400,000                    1,680,000
87 TT0078 Đặt sonde lòng tử cung lần              50,000                      -                50,000                         60,000
88 TT0079 Kỹ thuật gây tê đặt kim kết hợp tuỷ sống - ngoài màng cứng lần                      -              830,000            830,000                       996,000
89 TT0081 Hồi sức sơ sinh ngạt sau sinh lần            700,000            290,000            700,000                       840,000
90 TT0082 Hủy thai : Chọc óc, kẹp sọ, kéo thai lần         2,407,000         2,363,000         2,363,000                    2,835,600
91 TT0085 Nắn bó, chỉnh hình chân khoèo lần            910,000            910,000            910,000                    1,092,000
92 TT0086 Nắn, cố định trật khớp háng không chỉ định phẫu thuật lần            644,000            644,000            871,000                    1,045,200
93 TT0087 Nạo sẩy thai Lần            350,000                      -              350,000                       420,000
94 TT0090 Rút ống JJ lần            320,000                      -              320,000                       384,000
95 TT0093 Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, cổ tử cung, âm đạo. lần            388,000            388,000            400,000                       480,000
96 TT095 Cắt và khâu tầng sinh môn lần            300,000                      -              600,000                       720,000
97 TT096 Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ lần            344,000            344,000            900,000                    1,080,000
98 THĐ Thông đái lần              90,100              90,100              85,400                       102,480
99 RUA Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất) lần            117,000            117,000            117,000                       140,400
100 NSOI Nội soi ổ bụng có sinh thiết lần            937,000            937,000         1,000,000                    1,200,000
101 HUTC Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết lần            204,000            204,000            200,000                       240,000
102 CHIAPX Chích áp xe vú lần            219,000            219,000            874,000                    1,048,800
103 THA02 Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm lần              82,400              82,400                      -                           97,920
104 NKQ Đặt nội khí quản lần            555,000                      -              555,000                       666,000
105 CHOCN Chọc nang buồng trứng đường âm đạo dưới siêu âm lần         2,192,000         2,192,000         2,155,000                    2,586,000
106 CHTD Chọc thăm dò màng phổi lần            137,000            137,000            400,000                       480,000
107 CACH Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung lần            117,000            117,000            120,000                       144,000
108 CRMT Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh lần            790,000            753,000            800,000                       960,000
109 CDLD Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng lần            880,000            880,000            900,000                    1,080,000
110 VDTK Điều trị viêm dính tiểu khung bằng hồng ngoại, sóng ngắn lần            257,000            257,000            300,000                       360,000
111 HTSA Hút thai dưới siêu âm lần            456,000            456,000            800,000                       960,000
112 LTHUOC làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn lần              85,600              85,600            100,000                       120,000
113 DIVAT Lấy dị vật âm đạo lần            573,000            573,000            541,000                       649,200
114 NCTC Nong cổ tử cung do bế sản dịch lần            281,000            281,000            300,000                       360,000
115 NCTC1 Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính lần            580,000            580,000            562,000                       674,400
116 TTPT Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18 lần         1,152,000         1,152,000         1,500,000                    1,800,000
117 TTPT02 Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không lần            384,000            384,000            500,000                       600,000
118 TTPT04 Phá thai to từ 13 tuần đến 22 tuần bằng phương pháp đặt túi nước lần         1,040,000         1,040,000         1,500,000                    1,800,000
119 TTPT05 Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không [Từ 6 tuần đến hết 8 tuần- Gây mê] lần            396,000            396,000         1,000,000                    1,200,000
120 TTSTV Sinh thiết hạch gác (cửa) trong ung thư vú lần         2,207,000         2,207,000         2,143,000                    2,571,600
121 TTLEEP Thủ thuật LEEP (cắt cổ tử cung bằng vòng nhiệt điện) lần         1,127,000         1,127,000         1,078,000                    1,293,600
122 THC Tiêm hóa chất tại chỗ điều trị chửa ở cổ tử cung lần            250,000            250,000            300,000                       360,000
123 GĐSK Giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng lần            649,000            649,000            800,000                       960,000
124 ĐTTS Điều trị tắc tia sữa bằng máy hút lần                      -                        -              100,000                       120,000
125 ĐTSMG Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn lần            682,000            682,000            600,000                       720,000
126 VMSS Laser điều trị bệnh lý võng mạc sơ sinh (ROP) lần            406,000            406,000            393,000                       471,600
127 TTĐCTH Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng lần            653,000            653,000                      -                         783,600
128 TTMPSS Chọc hút dịch, khí màng phổi sơ sinh lần            143,000            143,000            136,000                       163,200
129 HOH001 Hô hấp áp lực dương liên tục (CPAP) không xâm nhập ở trẻ sơ sinh (thở CPAP qua mũi) lần            559,000            559,000                      -                         670,800
130 DTBL Hủy thai (Chích thuốc) lần            700,000                      -              700,000                       840,000
131 ST001 Sinh thiết dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính ( phổi, gan, vú, ap1xe, các tổn thương khác) lần         1,700,000         1,700,000         2,000,000                    2,400,000
132 TBQ Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) lần            220,000            220,000            300,000                       360,000
133 CTD Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm lần            169,000            169,000            200,000                       240,000
134 CH01 Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu lần            105,000                      -              120,000                       144,000
135 PT195 Nội soi buồng tử cung, vòi trứng thông vòi trứng lần         2,061,000                      -           2,061,000                    2,473,200
136 ONC001 Ôn châm lần              65,300              65,300              81,800                         98,160
137 TT102 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản lần            479,000            479,000                      -                         574,800
138 HOI001 Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện lần            459,000            459,000            430,000                       516,000
139 TT104 Chọc ối điều trị đa ối lần            722,000            722,000                      -                         866,400
140 TT105 Chọc ối dưới hướng dẫn của siêu âm [Di truyền] lần            722,000            722,000             750,000                       900,000
141 TT109 Chọc hút/dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp lần            143,000            143,000                      -                         171,600
142 TT110 Dẫn lưu màng phổi liên tục lần                      -              368,000                      -                                  -  
143 TT111 Chọc hút/dẫn lưu dịch màng phổi lần            137,000            137,000                      -                         164,400
144 TT112 Chọc dò ổ bụng cấp cứu lần            137,000            137,000                      -                         164,400
145 TT117 Đặt nội khí quản khó ngược dòng lần                      -              830,000                      -                                  -  
146 TT118 Đặt nội khí quản khó với đèn McCoy (đèn có mũi điều khiển). lần            543,000                      -              543,000                       651,600
147 TT119 Đặt nội khí quản mò qua mũi lần            543,000                      -              543,000                       651,600
148 TT120 Đặt nội khí quản qua mũi lần                      -              368,000                      -                                  -  
149 TT121 Đặt nội khí quản với thuốc mê tĩnh mạch, thuốc mê hô hấp lần                      -              368,000                      -                                  -  
150 TT122 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang lần         1,126,000         1,126,000         1,122,000                    1,346,400
151 TT123 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang trên khớp vệ lần            373,000            373,000            369,000                       442,800
152 TT124 Mở thông bàng quang trên xương mu lần            373,000            373,000                      -                         447,600
153 TT125 Đặt ống thông dạ dày (Nhi) lần              90,100              90,100              88,700                       106,440
154 TT126 Đặt ống thông dạ dày (hút dịch hoặc nuôi dưỡng) sơ sinh lần              90,100              90,100              88,700                       106,440
155 TT127 Đặt ống nội khí quản (Nhi) lần            568,000            568,000            564,000                       676,800
156 TT128 Đặt nội khí quản 2 nòng lần            568,000            568,000                      -                         681,600
157 TT129 Thay ống nội khí quản lần                      -              713,000                      -                                  -  
158 TT130 Đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm sơ sinh lần            653,000            653,000            640,000                       768,000
159 TT131 Nắn, cố định trật khớp háng không chỉ định phẫu thuật (bột tự cán) lần            274,000            274,000                      -                                  -  
160 TT132 Phá thai người bệnh có sẹo mổ lấy thai cũ lần            587,000            587,000            600,000                       720,000
161 TT133 Thở máy không xâm nhập (thở CPAP, Thở BiPAP) lần            559,000            559,000                      -                         670,800
162 TT134 Hỗ trợ hô hấp xâm nhập qua nội khí quản lần            559,000            559,000                      -                         670,800
163 TT135 Thụt tháo phân lần              82,100              82,100              78,000                         93,600
164 TT136 Đặt sonde hậu môn lần              82,100              82,100              78,000                         93,600
165 TT137 Thụt tháo lần              82,100              82,100              78,000                         93,600
166 TT138 Đặt ống thông hậu môn lần              82,100              82,100              34,000                         40,800
167 TT139 Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng lần              82,100              82,100              78,000                         93,600
168 TT140 Đặt sonde hậu môn sơ sinh lần              82,100              82,100              78,000                         93,600
169 TT145 Theo dõi SPO2 liên tục tại giường ≤ 8 giờ lần                      -              295,000                      -                                  -  
170 TT152 Đặt mặt nạ thanh quản cấp cứu lần                      -              713,000                      -                                  -  
171 TT153 Rút ống nội khí quản lần                      -              295,000            295,000                       354,000
172 TT160 Vận động trị liệu bàng quang lần                      -              295,000                      -                                  -  
173 TT167 Lấy máu động mạch quay làm xét nghiệm lần            174,000                      -              174,000                       208,800
174 TN039 Rửa dạ dày cấp cứu lần            119,000            119,000            106,000                       127,200
175 TN040 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) lần              11,100              11,100              10,000                         12,000
176 TN041 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút) lần            317,000            317,000            295,000                       354,000
177 TN042 Hút đờm qua ống nội khí quản bằng catheter một lần lần            317,000            317,000            295,000                       354,000
178 HM01 Rã trứng ICSI + Chuyển phôi lần                      -                        -         10,000,000                  12,000,000
179 HOST HOS test lần                      -                        -              150,000                       180,000
180 HM03 Châm cứu ( Hiếm muộn) lần                      -                        -              150,000                       180,000
181 IVF IVF theo yêu cầu lần                      -                        -           2,500,000                    3,000,000
182 TT171 Bơm surfactant thay thế qua nội khí quản lần                      -              203,000            203,000                       243,600
183 TT172 Bơm surfactant trong điều trị suy hô hấp sơ sinh lần                      -                        -              203,000                       243,600
184 TT173 Cấp cứu ngừng thở lần                      -              458,000            458,000                       549,600
185 TT174 Cấp cứu ngừng tim lần                      -              458,000            458,000                       549,600
186 TT175 Cấp cứu ngừng tim bằng máy tự động (bao gồm cả bóng dùng nhiều lần) lần                      -              458,000            458,000                       549,600
187 TT177 Cấp cứu tụt huyết áp lần                      -              458,000            458,000                       549,600
188 TT178 Chọc hút dịch do máu tụ sau mổ lần            104,000                      -              104,000                       124,800
189 TT180 Chọc tĩnh mạch cảnh ngoài lần            640,000            640,000            640,000                       768,000
190 TT181 Chọc tĩnh mạch cảnh trong lần            640,000            640,000            640,000                       768,000
191 TT182 Chọc tĩnh mạch đùi lần            640,000            640,000            640,000                       768,000
192 TT183 Chọc tĩnh mạch dưới đòn lần            640,000            640,000            640,000                       768,000
193 HUTH Hủy thai (Fetocide) lần                      -                        -              700,000                       840,000
194 TT184 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ lần            216,000            216,000            203,000                       243,600
195 TT185 Thông khí nhân tạo kiểu áp lực thể tích với đích thể tích (VCV+ hay MMV+Assure) lần            559,000            559,000            533,000                       639,600
196 TT186 Thông khí nhân tạo không xâm nhập [giờ theo thực tế] lần            559,000            559,000            533,000                       639,600
197 TT187 Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế] lần            559,000            559,000            533,000                       639,600
198 TT188 Thông khí nhân tạo xâm nhập [giờ theo thực tế] lần            559,000            559,000            533,000                       639,600
199 TT189 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức VCV [giờ theo thực tế] lần            559,000            559,000            533,000                       639,600
200 TT190 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV [giờ theo thực tế] lần            559,000            559,000            533,000                       639,600
201 TT191 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế] lần            559,000            559,000            533,000                       639,600
202 TT192 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức APRV [giờ theo thực tế] lần            559,000            559,000            533,000                       639,600
203 TT193 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) [giờ theo thực tế] lần            559,000            559,000            533,000                       639,600
204 TT194 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SIMV [giờ theo thực tế] lần            559,000            559,000            533,000                       639,600
205 TT195 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV [giờ theo thực tế] lần            559,000            559,000            533,000                       639,600
206 TT196 Thông khí nhân tạo trong khi vận chuyển lần            559,000            559,000            533,000                       639,600
207 TT197 Soi đáy mắt cấp cứu lần              52,500              52,500              50,000                         60,000
208 TT198 Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) lần              20,400              20,400              20,000                         24,000
209 TT199 Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) lần              20,400              20,400              20,000                         24,000
210 TT200 Nội soi bơm rửa bàng quang, lấy máu cục lần            893,000            893,000            900,000                    1,080,000
211 TT201 Bơm rửa màng phổi lần            216,000            216,000            203,000                       243,600
212 TT204 Khí dung đường thở ở bệnh nhân nặng lần              20,400              20,400              20,000                         24,000
213 TT205 Chọc dịch não tủy thắt lưng (thủ thuật) lần            107,000            107,000            200,000                       240,000
214 TT207 Chọc dò tủy sống sơ sinh lần            107,000            107,000            100,000                       120,000
215 TT208 Hút thai có kiểm soát bằng nội soi lần         4,963,000         4,963,000         5,000,000                    6,000,000
216 TT209 Thủ thuật cặp, kéo cổ tử cung xử trí băng huyết sau đẻ, sau sảy, sau nạo (*) lần            587,000            587,000            543,000                       651,600
217 TT210 Chọc hút nang, tiêm xơ dưới hướng dẫn siêu âm lần            431,000            431,000            500,000                       600,000
218 TT211 Đặt ống thông JJ trong hẹp niệu quản[hội chẩn] lần            917,000            917,000            917,000                    1,100,400
219 TT212 Đặt ống thông niệu quản qua nội soi (sond JJ)[hội chẩn] lần         1,751,000         1,751,000         1,751,000                    2,101,200
220 TT213 Dẫn lưu đài bể thận qua da[hội chẩn] lần            917,000            904,000            904,000                    1,084,800
221 TT214 Dẫn lưu thận qua da dưới hướng dẫn của siêu âm[hội chẩn] lần            917,000            904,000            904,000                    1,084,800
222 TT215 Dẫn lưu bàng quang bằng chọc trôca[hội chẩn] lần            979,000            932,000            932,000                    1,118,400
223 TT216 Chụp nhũ ảnh KT số định vị kim và chụp bệnh phẩm lần                      -                        -           1,000,000                    1,200,000
224 TT075 Truyền hóa chất tĩnh mạch [ngoại trú] lần            155,000                      -              153,000                       183,600
225 TT217 Chọc hút tế bào phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm lần            152,000            145,000            145,000                       174,000
226 TT218 Chọc hút tế bào hạch dưới hướng dẫn của siêu âm lần            152,000            145,000            145,000                       174,000
227 TT219 Chọc hút tế bào khối u dưới hướng dẫn của siêu âm lần            152,000            145,000            145,000                       174,000
228 TT220 Nhĩ châm lần              72,300              81,800              81,800                         98,160
229 TT221 Điện châm điều trị liệt chi trên lần              74,300              75,800              75,800                         90,960
230 TT222 Điện châm điều trị liệt chi dưới lần              74,300              75,800              75,800                         90,960
231 TT223 Điện châm điều trị liệt nửa người lần              74,300              75,800              75,800                         90,960
232 TT224 Điện châm điều trị bại não lần              74,300              75,800              75,800                         90,960
233 TT225 Điện châm điều trị mất ngủ lần              74,300              75,800              75,800                         90,960
234 TT226 Điện châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên lần              67,300              67,300              75,800                         90,960
235 TT227 Điện châm điều trị nôn nấc lần              74,300              75,800              75,800                         90,960
236 TT228 Điện châm điều rối loạn trị đại, tiểu tiện lần              74,300              75,800              75,800                         90,960
237 TT229 Điện châm điều trị rối loạn tiêu hoá lần              74,300              75,800              75,800                         90,960
238 TT230 Điện châm điều trị đái dầm lần              74,300              75,800              75,800                         90,960
239 TT231 Điện châm điều trị bí đái lần              67,300              67,300              75,800                         90,960
240 TT232 Điện châm điều trị rối loạn thần kinh thực vật lần              74,300              75,800              75,800                         90,960
241 TT233 Điện châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống lần              74,300              75,800              75,800                         90,960
242 TT234 Điện châm điều trị giảm đau sau phẫu thuật lần              74,300              75,800              75,800                         90,960
243 TT235 Điện châm điều trị đau lưng lần              74,300                      -                75,800                         90,960
244 THA03 Thay băng vết thương/ mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm lần            112,000                      -                        -                         134,400
245 THA04 Thay băng vết thương/ mổ chiều dài < 30 cm nhiễm trùng lần            134,000                      -                        -                         160,800
246 THA05 Thay băng vết thương/ mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng lần            179,000                      -                        -                         214,800
247 THA06 Thay băng vết thương/ mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng lần            227,000                      -                        -                         272,400
248 TT236 Đo áp lực hậu môn trực tràng lần            948,000            948,000            907,000                    1,088,400
249 CPHOI Chuyển phôi theo yêu cầu lần                      -                        -           1,500,000                    1,800,000
250 HMTG Thụ tinh trong ống nghiệm trọn gói ca                      -                        -         20,000,000                  24,000,000
251 HMTG1 Thụ tinh trong ống nghiệm IVM trọn gói ca                      -                        -         26,000,000                  31,200,000
252 ICSI 008 Tiêm tinh trùng vào bào tương của noãn (ICSI > 20 trứng) lần                      -                        -         13,000,000                  15,600,000
253 HMIM IMSI ca                      -                        -           2,200,000                    2,640,000
254 HMRĐ Rã đông phôi / noãn lần                      -                        -           4,000,000                    4,800,000
255 HMCD Chọc dịch ổ bụng quá kích buồng trứng qua siêu âm ca                      -                        -           2,000,000                    2,400,000
256 HMRĐ 1 Rã đông tinh trùng lần            201,000                      -                        -                         241,200
257 TT237 Chọc hút noãn lần 2 lần         7,094,000                      -           8,000,000                    9,600,000
258 HCK Hút chân không khối u vú lần                      -                        -           3,561,000                    4,273,200
259 HCK1 Hút chân không u thứ 2 lần                      -                        -           1,780,500                    2,136,600
260 HCK2 Hút chân không u thứ 3 lần                      -                        -              890,250                    1,068,300
261 ĐVDV Đặt và tháo dụng cụ tử cung theo yêu cầu lần                      -                        -              600,000                       720,000
262 MOI56 Điều trị rối loạn đại tiện, tiểu tiện bằng phản hồi sinh học. lần            335,000            335,000            328,000                       393,600
263 MOI57 Bó bột đùi cẳng bàn chân/ 1 chân cho bé lần                      -                        -              500,000                       600,000
264 MOI61 Tiêm trong da lần              11,400              11,400                      -                           13,680
265 MOI62 Tiêm dưới da lần              11,400              11,400                      -                           13,680
266 MOI63 Tiêm bắp thịt lần              11,400              11,400              20,000                         24,000
267 MOI64 Tiêm tĩnh mạch lần              11,400              11,400                      -                           13,680
268 MOI83 Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo lần            388,000            388,000            400,000                       480,000
269 TT239 Hạ thân nhiệt chỉ huy (Chưa bao gồm: bộ bẫy khí và hệ thống kết nối (bộ dây truyền dịch ICY hoặc chăn hạ nhiệt) lần                      -           2,212,000         2,212,000                    2,654,400
270 TT240 Khởi phát chuyển dạ bằng foley bóng đôi cải tiến lần                      -                        -           1,045,000                    1,254,000
271 TT241 Khởi phát chuyển dạ bằng foley bóng đơn lần                      -                        -           1,006,000                    1,207,200
272 TT242 Khởi phát chuyển dạ bằng Laminaire lần                      -                        -           1,228,000                    1,473,600
273 TT243 Khởi phát chuyển dạ bằng Propess lần                      -                        -           1,812,000                    2,174,400
274 TT244 Sinh thiết 01 phôi đầu tiên lần                      -                        -           6,000,000                    7,200,000
275 TT245 Sinh thiết 02 phôi lần                      -                        -           8,000,000                    9,600,000
276 TT246 Kỹ thuật Laser trong điều trị bệnh lý sàn chậu lần                      -                        -           6,623,000                    7,947,600
277 TT247 Laser Ebrium Yag trong hỗ trợ điều trị tiểu không kiểm soát khi gắng sức lần                      -                        -           7,000,000                    8,400,000
278 TT248 Điều trị bàn chân khoèo tư thế trật - bán trật khớp háng, các biến dạng bàn tay, bàn chân, vẹo cổ, gãy xương đòn lần                      -                        -              180,000                       216,000
279 TT249 Điều trị tổn thương đám rối thần kinh cánh tay, Điều trị liệt thần kinh số VII ngoại biên (liệt tay - liệt mặt) lần                      -                        -              150,000                       180,000
280 TT250 Điều trị tổn thương đám rối thần kinh cánh tay, Điều trị liệt thần kinh số VII ngoại biên (bại não chậm phát triển) lần                      -                        -              150,000                       180,000
281 TT252 Đo SPO2 trẻ sơ sinh lần                      -                        -                70,000                         84,000
282 TT253 Sinh thiết vú - hút chân không lần                      -                        -         12,721,000                  15,265,200
283 KN030 Vật lý trị liệu hô hấp (Nội trú) lần                      -                        -                50,000                         60,000
284 TT256 Sinh thiết 04 phôi lần                      -                        -         12,000,000                  14,400,000
285 TT257 Sinh thiết 05 phôi lần                      -                        -         14,000,000                  16,800,000
286 TT258 Sinh thiết 06 phôi lần                      -                        -         16,000,000                  19,200,000
287 TT259 Sinh thiết 07 phôi lần                      -                        -         18,000,000                  21,600,000
288 TT260 Sinh thiết 08 phôi lần                      -                        -         20,000,000                  24,000,000
289 TT261 Sinh thiết 09 phôi lần                      -                        -         22,000,000                  26,400,000
290 TT262 Sinh thiết 10 phôi lần                      -                        -         24,000,000                  28,800,000
291 TT263 Sinh thiết 11 phôi lần                      -                        -         26,000,000                  31,200,000
292 TT264 Sinh thiết 12 phôi lần                      -                        -         28,000,000                  33,600,000
293 TT265 Sinh thiết 13 phôi lần                      -                        -         30,000,000                  36,000,000
294 TT266 Sinh thiết 14 phôi lần                      -                        -         32,000,000                  38,400,000
295 TT267 Sinh thiết 15 phôi lần                      -                        -         34,000,000                  40,800,000
296 TT269 Điều trị vết thương mạn tính bằng chiếu tia plasma [≤ 15cm- Chưa bao gồm máy phát tia] lần                      -                        -              300,000                       360,000
297 TT270 Điều trị vết thương mạn tính bằng chiếu tia plasma [≤ 15cm - Liệu trình- Chưa bao gồm máy phát tia] lần                      -                        -              850,000                    1,020,000
298 TT271 Điều trị vết thương mạn tính bằng chiếu tia plasma [> 15cm- Chưa bao gồm máy phát tia] lần                      -                        -              450,000                       540,000
299 TT272 Điều trị vết thương mạn tính bằng chiếu tia plasma [> 15cm - Liệu trình- Chưa bao gồm máy phát tia] lần                      -                        -           1,300,000                    1,560,000
300 TT273 Chọc hút tinh hoàn, mào tinh hoàn lấy tinh trùng [PESA - Kỹ thuật cao] lần                      -                        -           7,000,000                    8,400,000
301 TT274 Lấy cao răng lần                      -                        -              360,000                       432,000
302 TT275 Nhổ răng vĩnh viễn lung lay lần                      -                        -              300,000                       360,000
303 TT276 Nhổ răng vĩnh viễn lần                      -                        -              600,000                       720,000
304 TT277 Nhổ răng vĩnh viễn [Khó] lần                      -                        -           1,000,000                    1,200,000
305 TT278 Nhổ chân răng vĩnh viễn lần                      -                        -              500,000                       600,000
306 TT279 Nhổ chân răng vĩnh viễn [Khó độ 1] lần                      -                        -           1,000,000                    1,200,000
307 TT280 Nhổ chân răng vĩnh viễn [Khó độ 2] lần                      -                        -           1,500,000                    1,800,000
308 TT281 Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới lần                      -                        -              200,000                       240,000
309 TTPT07 Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không [Trên 8 tuần đến hết 12 tuần- Gây mê] lần            396,000            396,000         1,500,000                    1,800,000
310 TTPT08 Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không [Từ 6 tuần đến hết 8 tuần- Gây tê] lần            396,000            396,000            950,000                    1,140,000
311 TTPT09 Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không [Trên 8 tuần đến hết 12 tuần- Gây tê] lần            396,000            396,000         1,200,000                    1,440,000
312 GOISTV Gói Sinh thiết vú - hút chân không gói                      -                        -         12,741,160                                -  
313 SC005 Soi cổ tử cung lần              61,500              61,500            300,000                       360,000
314 SC008 Soi cổ tử cung ( Chuyên gia) lần                      -                        -              400,000                       480,000
315 SOI003 Soi cổ tử cung - Ngoại viện lần                      -                        -              300,000                       360,000
316 TK001 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần lần            183,000            183,000            500,000                       600,000
317 PHA003 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 9 tuần [từ 57 ngày đến hết 63 ngày vô kinh] lần            302,000            302,000         1,400,000                    1,688,000
318 SOI001 Nội soi bàng quang lần            525,000            525,000            500,000                       600,000
319 CDSS Chọc dò màng bụng sơ sinh lần            404,000            404,000                      -                         484,800
320 TTPT01 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 7 tuần đến hết 13 tuần [từ 64 ngày đến hết 84 ngày vô kinh] lần            302,000            302,000         2,500,000                    3,000,000
321 TTST Sinh thiết gai rau lần         1,149,000         1,149,000         1,200,000                    1,440,000
322 TT103 Chọc dò dịch màng phổi lần            137,000            137,000            150,000                       180,000
323 TT106 Chọc hút kim nhỏ tuyến vú không dưới hướng dẫn của siêu âm, chụp vú lần            115,000            115,000            115,000                       138,000
324 TT141 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 8 tuần [Đến hết 56 ngày vô kinh] lần            302,000            302,000            950,000                    1,140,000
325 TT203 Đặt catheter tĩnh mạch cảnh ngoài lần            653,000            653,000            640,000                       768,000
326 HMSTP Sinh thiết phôi chẩn đoán (ST phôi bào cho chẩn đoán di truyền tiền làm tổ (Biopsy-PGS) cho 1 người bệnh) ca                      -                        -           9,000,000                  10,800,000
327 MOI111 Chọc hút nang vú dưới hướng dẫn siêu âm lần            177,000            177,000                      -                         212,400
328 TT255 Sinh thiết 03 phôi lần                      -                        -         10,000,000                  12,000,000
329 PHA012 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 9 tuần [Thai lưu đến hết 63 ngày vô kinh] lần            302,000            302,000         4,000,000                    4,800,000
330 TT076 Truyền hóa chất tĩnh mạch [nội trú] lần            127,000            127,000                      -                                  -  
331 MOI84 Tiêm hoá chất vào nhân ung thư nguyên bào nuôi lần            250,000            250,000            235,000                                -  
332 MAY001 May cầm máu (Kiểm tra tử cung) lần         1,000,000                      -           2,000,000                    2,400,000
333 TP013 May thẩm mỹ TSM theo yêu cầu (Trong cuộc sanh) lần                      -                        -           2,500,000                    3,000,000
334 MAY002 May thẩm mỹ (Thành trước) - Ngoài cuộc sanh lần                      -                        -           3,000,000                    3,600,000
335 MAY003 May thẩm mỹ (Thành trước + thành sau) - Ngoài cuộc sanh lần                      -                        -           5,000,000                    6,000,000
336 MAY004 May thẩm mỹ (Thành sau)- ngoài cuộc sanh [Gây tê] lần                      -                        -           3,000,000                    3,600,000
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác